Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i inwestowaniem pieniędzy – Zasady korzystania z serwisu (bloga) ZUKIEWICZ.com

jak zarabiać w internecie
Decyzje inwestycyjne podejmuj samodzielnie

Strona internetowa ZUKIEWICZ.com to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.

Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: zukiewicz.com mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

WAŻNE! Jeśli masz zamiar zarejestrować się w dowolnym serwisie zewnętrznym np. BitBay, CoinCasso, BitMax, FutureNet, QuickX, Google, YouTube i każdym innym, to przed założeniem konta (przed rejestracją) zapoznaj się z regulaminami i zasadami działania konkretnego serwisu!

Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, biznesy typu revenue-sharing (czyli takie firmy, które dzielą się swoimi zyskami z użytkownikami ich platformy), forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

DECYZJE o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji czy rozpoczęcia biznesu PODEJMUJ ZAWSZE TYLKO I WYŁĄCZNIE SAMODZIELNIE !

Oglądnij dokładnie każde video zamieszczone w tym wpisie!

Bądź odpowiedzialny za swoje finanse. W przeciwnym wypadku będziesz uzależniony od ludzi głupszych od siebie.
Kasia Żukiewicz
Moja żona Kasia Żukiewicz. Wracamy z Tokyo!

Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane.

Ja Damian Żukiewicz, prowadzę kilka międzynarodowych biznesów w branży nieruchomości, nowych technologii, start-up oraz marketingu i reklamy. Inwestuję aktywnie w nieruchomości na wynajem, złoto, srebro oraz waluty cyfrowe, a także pośrednio (jako udziałowiec) w kopanie kryptowalut oraz w giełdy kryptowalut.

Nie inwestuję oraz stanowczo odradzam wszystkim obywatelom, inwestowanie i spekulacje (handel) na giełdach forex, giełdach papierów wartościowych, towarowych oraz giełdach kryptowalut.

Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez renomowane instytucje, tego typu spekulacje prawie ZAWSZE KOŃCZĄ SIĘ STRATĄ PIENIĘDZY, ponieważ inwestowanie na giełdach (kupno – sprzedaż) to gra o tak zwanej sumie ZEROWEJ a nawet UJEMNEJ. Możesz przeczytaj więcej o tym w internecie wpisując w wyszukiwarce związane z tym frazy, na przykład:  inwestowanie na giełdzie to gra o sumie ujemnej

Odradzam także inwestowanie w przedsięwzięcia kontrolowane przez rządy każdego z państw na świecie, ponieważ osoby zarządzające państwami (pośrednio i bezpośrednio) nie są ekspertami w zakresie prowadzenia biznesu (to są politycy, a nie przedsiębiorcy) i budowania dodatnich przepływów pieniężnych w zarządzanych przez siebie przedsiębiorstwach.

Jesteśmy zagorzałymi propagatorami wolności finansowej, o której więcej dowiesz się z książek i filmów Roberta Kiyosaki, a także takich osób jak Leszek Czarnecki, Elon Musk, Mateusz Grzesiak czy Steve Jobs.

Wymienione wyżej osoby, to prawdziwi przedsiębiorcy, którzy mają za sobą dziesiątki lat doświadczenia, i w swoich karierach przeżyli zarówno wielkie porażki jak i ogromne sukcesy. Od takich ludzi uczę się zarabiania i pomnażania pieniędzy.

Najważniejszą wartością życiową jaką kieruję się w moim życiu jest WOLNOŚĆ JEDNOSTKI. W kwestiach polityki najbliżej mi do poglądów Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Donalda Trumpa, Pana Wojciech Cejrowskiego oraz Janusza Korwin-Mikke i w 90% popieram ich działania i poglądy związane z finansami, inwestycjami, jak i z prowadzeniem działalności gospodarczej na dużą i małą skalę. 

Stanowczo odcinam się od poglądów religijnych, bo wierzę w jednego Boga – Siłę – Energię, która wspiera „dobrych” ludzi, bez względu na ich wyznanie.


Zanim zdecydujesz się na prowadzenie własnego biznesu, oglądnij materiały video Roberta Kiyosaki zamieszczone poniżej.

Damian Żukiewicz b3team
Kolejna wycieczka organizacji #b3team- JAMAJKA (luty 2018)

Jego książki latami zajmowały pierwsze miejsca na listach New York Times i innych. Jego książki sprzedały się na całym świecie (przetłumaczone na ponad różnych 50 języków) w nakładzie ponad 30.000.000 (30 milionów) egzemplarzy. 

Zapoznaj się z materiałami Roberta Kiyosaki, w których wyjaśnia on różnice pomiędzy pracą na etacie, małym biznesem, dużym biznesem (biznesem w sieci) oraz inwestowaniem.

Oglądnij 4 filmy poniżej TERAZ

Chcesz prawdziwej GWARANCJI SUKCESU? – Zastosuj rady Roberta Kiyosaki!

Czym jest Biznes 21. wieku – Robert Kiyosaki

Jak stać się bogatym?

60 minut do bogactwa


Ostrzeżenie o ryzyku związanym z uczestnictwem w obrocie kryptowalutami

Obrót towarami, niezależnie od tego czy mają one charakter dóbr rzeczywistych czy wirtualnych, podobnie jak obrót kryptowalutami (którymi są zarówno Bitcoin, DasCoin, Zcash, Lisk, Ethereum, FuturoCoin, ClubCoin, CCX, Litecoin i tysiące innych) niesie ze sobą znaczne ryzyko.

Ceny dóbr, niezależnie od ich charakteru czy substancji, nie mają bowiem charakteru stałego i podlegają ciągłym zmianom. Wahania cen z kolej w sposób bezpośredni wpływają na wartości aktywów posiadanych przez jednostkę na przestrzeni czasu. Dowolne dobro – wirtualne lub nie – w danym okresie może zarówno zyskać na wartości, jak i stać się zupełnie bezwartościowe. Te same zasady znajdują zastosowanie w stosunku do wirtualnych walut – tzw. kryptowalut.

Obrót kryptowalutami niesie jednakże ze sobą jeszcze jedno ryzyko, które co do zasady nie występuje w przypadku handlu oficjalnych walut i czy towarów. W przeciwieństwie do większości walut, których wartość jest niejako moderowana przez rząd lub inne podmioty prawne, bądź też znajduje swoje oparcie w surowcach, wartość kryptowalut oparta jest na rozwoju technologii oraz zaufaniu do rynku i jego uczestników. Kryptowaluty nie posiadają scentralizowanego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość jednostek kryptowaluty określona jest wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany, takich jak serwis. Kryptowaluta nie stanowi autonomicznego świadczenia ani sama w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb. Jedyną jej funkcją jest rola środka płatniczego lub medium wymiany wartości pieniężnej, które posiadacz może: wymienić na towar lub usługę w sklepie akceptującym płatności w kryptowalutach „przelać” elektronicznie innej osobie, przechować i wymienić w przyszłości na walutę osiągając zysk (lub stratę) wynikającą z różnic kursowych.

Ze względu na podstawy funkcjonowania systemu obrotu kryptowalut jest on podatny na  wahania poziomu zaufania uczestników obrotu, który wpływa bezpośrednio na poziom popytu lub podaży. Na poziom zaufania do kryptowalut mogą wpływać zarówno czynniki czysto ekonomiczne, jak i poza ekonomiczne, w tym technologiczne.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przemyślnie decyzji czy istniejący stopień ryzyka związany z obrotem kryptowalutami jest dla Państwa akceptowalny.

Jednocześnie w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości niniejszym informujemy iż korzystanie przez nas serwis z systemu bankowego ograniczone jest tylko i wyłącznie na potrzeby dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych niezbędnych dla zakupu lub sprzedaży kryptowalut za pośrednictwem naszego Serwisu. Same kryptowaluty nie są przedmiotem obrotu na rynku bankowym.

UWAGA – Ryzyko inwestycyjne

Oszczędzanie, inwestowanie oraz prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej (zarobkowej), a także inwestycja w zakup i sprzedaż kryptowalut (np. BitCoin, FuturoCoin, Ethereum i innych), inwestycje w tak zwane kopanie bądź wydobywanie (mining) kryptowalut (np. BitCoin, FuturoCoin, Ethereum i innych), inwestycja w firmy typu „start-up”, w portale społecznościowe, programy typu Revenue-sharing, a także zarabianie na rynku reklamy w Internecie (RTB, revshare, bankowe programy partnerskie takie jak mBank.net.pl, ZANOX czy SystemPartnerski.pl, inne programy partnerskie oferujące zarabianie online np. Program Partnerski Złote Myśli, program reklamowy Google AdSense, program Google AdWords), wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału zainwestowanego w tego typu działalność.

Możliwość utraty części bądź całości zainwestowanego kapitału jest rzeczą normalną przy prowadzeniu biznesu i inwestowaniu.

Poziom ryzyka jest tym wyższy, im wyższy jest zysk, jaki może przynieść dana inwestycja. Najniższym ryzykiem obarczone są – jak należy się domyśleć – lokaty terminowe i konta oszczędnościowe. Największym – akcje spółek notowanych np. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz inwestycja we własny Biznes (działalność gospodarcza).

Jeśli nie jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, nie zaciągaj kredytów na rozwinięcie swojej działalności gospodarczej czy inwestycje. Na rozpoczęcie własnego Biznesu bądź inwestycji przeznaczaj tylko takie pieniądze, które możesz stracić, bez ryzyka zmiany (pogorszenia) Twojego obecnego standardu życia.

Zanim zaczniesz prowadzić działalność zarobkową bądź inwestycyjną przeznacz sporo czasu na regularną naukę (poznanie) zasad działalności Biznesowej (inwestycyjnej). Możesz skorzystać także z pomocy licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Regularnie czytaj książki, oglądaj materiały video poświęcone Biznesowi oraz rozwijaniu inteligencji finansowej. Zapoznaj się koniecznie i bardzo dokładnie z pozycją Leszka Czarneckiego „Biznes po prostu” oraz książkami i materiałami edukacyjnymi Roberta Kiyosaki. 

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Niniejszy Blog wyraża własne opinie autora i nie może być podstawą żadnych decyzji inwestycyjnych.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek formy doradztwa inwestycyjnego czy konsultacji.

Właściciel niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz reklam znajdujących się w serwisach zewnętrzych, do których linki zamieszczone są na niniejszej stronie.

Informacja handlowa zamieszczona w niniejszym serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa.

Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być również zmieniane zasady korzystania z serwisu.

ZAPOZNAJ się BARDZO DOKŁADNIE z KAŻDYM z poniższych  materiałów video.

Jeśli nie odpowiada Ci sposób w jaki zarabia się pieniądze w Internecie lub ryzyko jest dla Ciebie nie do przyjęcia, to nie rejestruj się w żadnym programie opisanym na tej stronie.

Pamiętaj, że zarabianie w Internecie to jest prowadzenie własnego Biznesu, to jest bycie PRZEDSIĘBIORCĄ, to NIE JEST PRACA NA ETACIEJa (Damian Żukiewicz) nie będę Twoim pracodawcą ani szefem.

Każda z osób, która zarabia ze mną w internecie dodatkowe 1,000 PLN, 3,000 PLN, 20,000 PLN czy nawet tak jak my 300,000 PLN miesięcznie, jest mentalnie PRZEDSIĘBIORCĄ, czyli sama odpowiada za to co robi.

Przedsiębiorca nie szuka winnych za swoje porażki czy niepowodzenia, ale z drugiej strony jego SUKCES (i nagroda z nim związana) jest przypisywany tylko jemu, a nie jego szefowi.

Przedsiębiorca jest z definicji narażony na tak zwane „ryzyko”. Mówię „tak zwane”, bo dla mnie jako przedsiębiorcy ryzyko NIE ISTNIEJE. Każda utrata kapitału to tylko kolejny krok na przód ku finansowemu i osobistemu sukcesowi.

Jest takim samym „ryzykiem” to, że Ty zaraz umrzesz na zawał serca, jak to, że otwierając swój Biznes (np. restaurację czy zakład szewski) nie zarobisz na koszty związane z jego prowadzeniem.

Sam kiedyś pracowałem na etacie, lecz po kilku latach zrzekłem się stałej i „pewnej” wypłaty na rzecz „nie pewnych” prowizji od przeprowadzonych transakcji.

Uważam, że PRACOWANIE NA ETACIE przez całe życie (wtedy jeśli robi się to tylko dla pieniędzy i nie lubi się swojej pracy), to ZAJĘCIE DLA NIEUDACZNIKÓW ŻYCIOWYCH..

DAMIAN ŻUKIEWICZ
DAMIAN ŻUKIEWICZ – Wycieczka grupy #b3team JAMAJKA (luty 2018)

Chętnie pomogę Ci w stawianiu pierwszych kroków w świecie INWESTYCJI w NIERUCHOMOŚCI i prowadzenia własnego BIZNESU w Internecie.

Kołczing Damian Żukiewicz
Damian Żukiewicz – Inwestycje w nieruchomości i zarabianie w Internecie

Jeśli chciałbyś skorzystać z prywatnych lekcji (coaching, mentoring) czyli indywidualnej nauki, skontaktuj się ze mną.

WAŻNE ! 

Jestem PRAKTYKIEM. Nie uczę teorii, bo tylko praktyka da Ci realne umiejętności prowadzenia biznesu i zarabiania pieniędzy.

Na codzień zajmuję się tym czego uczę innych i jest to moje główne źródło przychodów! Chcesz wiedzieć ile zarabiam na wynajmie nieruchomości oraz na inwestycjach w nowe technologie? ➙ Kliknij TUTAJ

Dzięki ponad 20 letniemu doświadczeniu, około 50-ciu wynajętych nieruchomościach i zarobieniu prawie 15 milionów zł. w Internecie, NAUCZĘ CIĘ od podstaw zarabiania w internecie oraz INWESTOWANIA w NIERUCHOMOŚCI na WYNAJEM, bez konieczności porzucania swojej dotychczasowej pracy.

Temat przewodni prywatnego szkolenia to “Jak po 12 miesiącach od dziś, zarabiać na stałe minimum 5.000 zł. miesięcznie bez porzucania swego dotychczasowego zajęcia” 

Koszt całodniowego szkolenia (1 na 1) to 10.000 zł. netto.

Masz pytania? ➙ Napisz do mnie TERAZ

Pozdrawiam serdecznie.

Damian Żukiewicz

FaceBook  |  YouTube  |  Instagram |  Kontakt


INFORMACJE WYMAGANE PRZEZ polskie PRAWO

Nota prawna. Ryzyko inwestycyjne.

Strona internetowa ZUKIEWICZ.com to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.

Informacje zawarte na blogu oraz w materiałach video mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej w Internecie zapoznaj się z zasadami opisanymi pod adresem: http://zukiewicz.com/zasady/

Nota prawna. Filmy, osoby i zdarzenia.

Wolność w USA
3/2018 Arizona, USA – Katie Zukiewicz – We LOVE Americans

Ja Damian Żukiewicz oraz moja żona Katarzyna Żukiewicz, jesteśmy z zamiłowania KOMIKAMI i AKTORAMI.

Niektóre z naszych zdjęć i filmów video mają charakter komiczny i rozrywkowy i mają służyć wyłącznie rozrywce.

Na filmach tych, IMIONA, NAZWISKA ORAZ INNE NAZWY I MIEJSCA SĄ FIKCYJNE. WSZELKA ZBIEŻNOŚĆ z prawdziwymi wydarzeniami JEST PRZYPADKOWA. WSZELKIE. PRZEDSTAWIONE ZDARZENIA I OSOBY SĄ FIKCYJNE. FILM NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PRAWDZIWE WYDARZENIE.


Z nami możesz osiągnąć ZNACZNIE WIĘCEJ !

Dołącz do organizacji #B3TEAM TERAZ !
Mauritius za darmo
Mauritius 2018 – Darmowa wycieczka dla liderów B3TEAM