Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i inwestowaniem pieniędzy – Zasady korzystania z serwisu (bloga) ZUKIEWICZ.com

jak zarabiać w internecie
Decyzje inwestycyjne podejmuj samodzielnie

Strona internetowa ZUKIEWICZ.com to prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.

Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenie i subdomenach: zukiewicz.com mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

WAŻNE! Jeśli masz zamiar zarejestrować się w dowolnym serwisie zewnętrznym np. BitBay, CoinCasso, BitMax, FutureNet, QuickX, Google, YouTube i każdym innym, to przed założeniem konta (przed rejestracją) zapoznaj się z regulaminami i zasadami działania konkretnego serwisu!

Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, biznesy typu revenue-sharing (czyli takie firmy, które dzielą się swoimi zyskami z użytkownikami ich platformy), forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

DECYZJE o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji czy rozpoczęcia biznesu PODEJMUJ ZAWSZE TYLKO I WYŁĄCZNIE SAMODZIELNIE !

Kasia Żukiewicz
Moja żona Kasia Żukiewicz. Wracamy z Tokyo!

Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane.

Ja Damian Żukiewicz, prowadzę kilka międzynarodowych biznesów w branży nieruchomości, nowych technologii, start-up oraz marketingu i reklamy. Inwestuję aktywnie w nieruchomości na wynajem, złoto, srebro oraz waluty cyfrowe, a także pośrednio (jako udziałowiec) w kopanie kryptowalut oraz w giełdy kryptowalut.

Nie inwestuję oraz stanowczo odradzam wszystkim obywatelom, inwestowanie i spekulacje (handel) na giełdach forex, giełdach papierów wartościowych, towarowych oraz giełdach kryptowalut.

Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez renomowane instytucje, tego typu spekulacje prawie ZAWSZE KOŃCZĄ SIĘ STRATĄ PIENIĘDZY, ponieważ inwestowanie na giełdach (kupno – sprzedaż) to gra o tak zwanej sumie ZEROWEJ a nawet UJEMNEJ. Możesz przeczytaj więcej o tym w internecie wpisując w wyszukiwarce związane z tym frazy, na przykład:  inwestowanie na giełdzie to gra o sumie ujemnej

Odradzam także inwestowanie w przedsięwzięcia kontrolowane przez rządy każdego z państw na świecie, ponieważ osoby zarządzające państwami (pośrednio i bezpośrednio) nie są ekspertami w zakresie prowadzenia biznesu (to są politycy, a nie przedsiębiorcy) i budowania dodatnich przepływów pieniężnych w zarządzanych przez siebie przedsiębiorstwach.

Jesteśmy zagorzałymi propagatorami wolności finansowej, o której więcej dowiesz się z książek i filmów Roberta Kiyosaki, a także takich osób jak Leszek Czarnecki, Elon Musk, Mateusz Grzesiak czy Steve Jobs.

Wymienione wyżej osoby, to prawdziwi przedsiębiorcy, którzy mają za sobą dziesiątki lat doświadczenia, i w swoich karierach przeżyli zarówno wielkie porażki jak i ogromne sukcesy. Od takich ludzi uczę się zarabiania i pomnażania pieniędzy.

Najważniejszą wartością życiową jaką kieruję się w moim życiu jest WOLNOŚĆ JEDNOSTKI. W kwestiach polityki najbliżej mi do poglądów Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Donalda Trumpa, Pana Wojciech Cejrowskiego oraz Janusza Korwin-Mikke i w 90% popieram ich działania i poglądy związane z finansami, inwestycjami, jak i z prowadzeniem działalności gospodarczej na dużą i małą skalę. 

Stanowczo odcinam się od poglądów religijnych, bo wierzę w jednego Boga – Siłę – Energię, która wspiera „dobrych” ludzi, bez względu na ich wyznanie.


Ostrzeżenie o ryzyku związanym z uczestnictwem w obrocie kryptowalutami

Obrót towarami, niezależnie od tego czy mają one charakter dóbr rzeczywistych czy wirtualnych, podobnie jak obrót kryptowalutami (którymi są zarówno Bitcoin, DasCoin, Zcash, Lisk, Ethereum, FuturoCoin, ClubCoin, CCX, Litecoin i tysiące innych) niesie ze sobą znaczne ryzyko.

Ceny dóbr, niezależnie od ich charakteru czy substancji, nie mają bowiem charakteru stałego i podlegają ciągłym zmianom. Wahania cen z kolej w sposób bezpośredni wpływają na wartości aktywów posiadanych przez jednostkę na przestrzeni czasu. Dowolne dobro – wirtualne lub nie – w danym okresie może zarówno zyskać na wartości, jak i stać się zupełnie bezwartościowe. Te same zasady znajdują zastosowanie w stosunku do wirtualnych walut – tzw. kryptowalut.

Obrót kryptowalutami niesie jednakże ze sobą jeszcze jedno ryzyko, które co do zasady nie występuje w przypadku handlu oficjalnych walut i czy towarów. W przeciwieństwie do większości walut, których wartość jest niejako moderowana przez rząd lub inne podmioty prawne, bądź też znajduje swoje oparcie w surowcach, wartość kryptowalut oparta jest na rozwoju technologii oraz zaufaniu do rynku i jego uczestników. Kryptowaluty nie posiadają scentralizowanego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót. Wartość jednostek kryptowaluty określona jest wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany, takich jak serwis. Kryptowaluta nie stanowi autonomicznego świadczenia ani sama w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb. Jedyną jej funkcją jest rola środka płatniczego lub medium wymiany wartości pieniężnej, które posiadacz może: wymienić na towar lub usługę w sklepie akceptującym płatności w kryptowalutach „przelać” elektronicznie innej osobie, przechować i wymienić w przyszłości na walutę osiągając zysk (lub stratę) wynikającą z różnic kursowych.

Ze względu na podstawy funkcjonowania systemu obrotu kryptowalut jest on podatny na  wahania poziomu zaufania uczestników obrotu, który wpływa bezpośrednio na poziom popytu lub podaży. Na poziom zaufania do kryptowalut mogą wpływać zarówno czynniki czysto ekonomiczne, jak i poza ekonomiczne, w tym technologiczne.

Mając na uwadze powyższe prosimy o przemyślnie decyzji czy istniejący stopień ryzyka związany z obrotem kryptowalutami jest dla Państwa akceptowalny.

Jednocześnie w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości niniejszym informujemy iż korzystanie przez nas serwis z systemu bankowego ograniczone jest tylko i wyłącznie na potrzeby dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych niezbędnych dla zakupu lub sprzedaży kryptowalut za pośrednictwem naszego Serwisu. Same kryptowaluty nie są przedmiotem obrotu na rynku bankowym.

UWAGA – Ryzyko inwestycyjne

Oszczędzanie, inwestowanie oraz prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej (zarobkowej), a także inwestycja w zakup i sprzedaż kryptowalut (np. BitCoin, FuturoCoin, Ethereum i innych), inwestycje w tak zwane kopanie bądź wydobywanie (mining) kryptowalut (np. BitCoin, FuturoCoin, Ethereum i innych), inwestycja w firmy typu „start-up”, w portale społecznościowe, programy typu Revenue-sharing, a także zarabianie na rynku reklamy w Internecie (RTB, revshare, bankowe programy partnerskie takie jak mBank.net.pl, ZANOX czy SystemPartnerski.pl, inne programy partnerskie oferujące zarabianie online np. Program Partnerski Złote Myśli, program reklamowy Google AdSense, program Google AdWords), wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału zainwestowanego w tego typu działalność.

Możliwość utraty części bądź całości zainwestowanego kapitału jest rzeczą normalną przy prowadzeniu biznesu i inwestowaniu.

Poziom ryzyka jest tym wyższy, im wyższy jest zysk, jaki może przynieść dana inwestycja. Najniższym ryzykiem obarczone są – jak należy się domyśleć – lokaty terminowe i konta oszczędnościowe. Największym – akcje spółek notowanych np. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz inwestycja we własny Biznes (działalność gospodarcza).

Jeśli nie jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, nie zaciągaj kredytów na rozwinięcie swojej działalności gospodarczej czy inwestycje. Na rozpoczęcie własnego Biznesu bądź inwestycji przeznaczaj tylko takie pieniądze, które możesz stracić, bez ryzyka zmiany (pogorszenia) Twojego obecnego standardu życia.

Zanim zaczniesz prowadzić działalność zarobkową bądź inwestycyjną przeznacz sporo czasu na regularną naukę (poznanie) zasad działalności Biznesowej (inwestycyjnej). Możesz skorzystać także z pomocy licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Regularnie czytaj książki, oglądaj materiały video poświęcone Biznesowi oraz rozwijaniu inteligencji finansowej. Zapoznaj się koniecznie i bardzo dokładnie z pozycją Leszka Czarneckiego „Biznes po prostu” oraz książkami i materiałami edukacyjnymi Roberta Kiyosaki. 

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Niniejszy Blog wyraża własne opinie autora i nie może być podstawą żadnych decyzji inwestycyjnych.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią jakiejkolwiek formy doradztwa inwestycyjnego czy konsultacji.

Właściciel niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów oraz reklam znajdujących się w serwisach zewnętrzych, do których linki zamieszczone są na niniejszej stronie.

Informacja handlowa zamieszczona w niniejszym serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów prawa.

Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być również zmieniane zasady korzystania z serwisu.